اخبار

بازدید هیات عراقی از دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

دکتر زهرا جعفری آذر، رئیس دانشکده داروسازی و علوم دارویی ضمن خوشامدگویی به هیات عراقی، به معرفی دانشکده پرداخت و ظرفیت های آموزشی و پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم دارویی را تشریح کرد. در این بازدید که دکتر فرشاد هاشمیان، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران نیز حضور داشت، هیات عراقی پس از تبادل نظر با مسولان دانشکده از بخش های مختلف دانشکده داروسازی و علوم دارویی دیدن کردند و با امکانات و پتانسیل این دانشکده از نزدیک آشنا شدند.

ادامه مطلب