اطلاعیه برگزاری مشاعره زبان فارسی مختص دانشجویان غیرایرانی به مناسبت روز جهانی پاسداشت زبان فارسی

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۲:۵۷ کد : ۳۲۹۸ اخبار
تعداد بازدید:۳۲

با عنایت به اهمیت برنامه های فرهنگی برای دانشجویان غیر ایرانی معاونت بین الملل و امور دانشجویان غیرایرانی در نظر دارد و مورخ 25/2/1400 به مناسبت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسمی فردوسی و پاسداشت زبان فارسی و با هدف ایجاد یک فضای ادبی با شور و نشاط و همچنین کشف استعدادهای ادبی دانشجویان بین المللی فارسی زبان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی اقدام به برگزاری یک دوره مسابقه مشاعره مجازی (وبینار) داشته باشد با عنایت به اهمیت برنامه های فرهنگی برای دانشجویان غیر ایرانی معاونت بین الملل و امور دانشجویان غیرایرانی در نظر دارد و مورخ 25/2/1400 به مناسبت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسمی فردوسی و پاسداشت زبان فارسی و با هدف ایجاد یک فضای ادبی با شور و نشاط و همچنین کشف استعدادهای ادبی دانشجویان بین المللی فارسی زبان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی اقدام به برگزاری یک دوره مسابقه مشاعره مجازی (وبینار) داشته باشد


نظر شما :