اهداف

آشنایی با اهداف و شرح وظایف دفتر امور بین الملل  دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

 

International Affairs Office Islamic Azad University of Tehran Medical Sciences(IAUTMS)

دانشگاه آزاد اسلامی همگام با سیاست های کلی دانشگاه با توجه به عنایت و نگرش ریاست محترم دانشگاه در جهت توسعه کیفی و گسترش رشته های علوم پزشکی و با هدف بالا بردن رتبه علمی دانشگاه در بین دانشگاه های سراسر دنیا و رسیدن به استانداردهای جهانی در حوزه آموزش، پژوهش و فن آوری اقدام به فعال سازی و راه اندازی اداره  امور بین المللی در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران نموده است .

 این دفتر به عنوان کانون اصلی هماهنگ کننده بخش های مختلف دانشگاه در ایجاد زمینه همکاریهای علمی، آموزشی و پژوهشی با دانشگاه ها و مراکز ممتاز آموزشی و پژوهشی سراسر دنیا شرح وظایف و عملکردهای خود را به شرح زیر اعلام می نماید .

ماموریت :

کلیه فعالیت های این دفتر در راستای تحقق سیاست های کلی دانشگاه و برای بالا بردن رتبه علمی دانشگاه در بین دانشگاه های سراسر دنیا و رسیدن به استانداردهای جهانی در حوزه آموزش، پژوهش و فن آوری می باشد