بیمارستان فرهیختگان

بیمارستان فرهیختگان

تاریخچه 

بیمارستان فرهیختگان بزرگترین بیمارستان دانشگاه آزاد اسلامی به مساحت  46.249 مترمربع و زیربنای  43 هزار مترمربع و همچنین یکی از مجهزترین بیمارستان های تهران است که در شرف بهره برداری می باشد. بیمارستان فرهیختگان در 10 طبقه بنا شده است و دارای 142 اتاق بستری و تعداد 375 تخت مصوب است که در فاز اول تعداد 200 تخت بهره­برداری گردید.

بخش های مورد بهره بردادی در فاز اول شامل بسـتری داخـلی ، بسـتری جراحـی، بسـتری اطفـال، بسـتری زنـان، ICU داخـلی، ICU جراحـی، CCU، POST CCU ، اتـاق عمـل، بلـوک زایـمان، اورژانـس، درمانـگاه های تخصـصی و فوق تخصـصی (اطفال، زنان، اورتوپدی، پوست، روان شناسی، نورولوژی، قلب،روماتولوژی، چشم، اورولوژی، نفرولوژی، ریه، رماتولوژی، غدد، عفونی، ENT و ...)، آزمایشگاه، داروخانه، رادیولوژی و سونوگرافی می باشد.

بخش اداری ، نمازخانه ، آشپزخانه، سالن غذاخوری، بوفه، آموزش، کتابخانه، بانک، سالن همایش با کلیه امکانات (ظرفیت 538  نفر) خوابگاه خانم­ها و آقایان نیز از بخش های غیر درمانی بیمارستان است، همچنین یک پد مخصوص فرود بالگرد امدادی نیز در بیمارستان تامین شده است. 

http://farhikhtegan.iautmu.ac.ir