درمانگاه قدس ( غرب شهر تهران)

درمانگاه قدس ( غرب شهر تهران)

 

درمانگاه تخصصی قدس به مساحت 4129 متر مربع زمین و 1077 متر مربع بنای مفید، دارای درمانگاه های تخصصی اطفال، زنان، داخلی، جراحی، قلب و عروق، گوش و حلق و بینی، چشم پزشکی، ارولوژی و آزمایشگاه میباشد و در نوع خود در منطقه بی نظیر است . پایگاه بهداشت درمانگاه قدس ارائه دخنده خدمات بهداشتی و تنظیم خانواده، مراقبت های مادران باردار، پایش رشد کودک، و واکسیناسیون به صورت رایگان بوده و در سطح دانشگاه آزاد اسلامی منحصر به فرد است .

این پایگاه همچنین عرصه و فیلد دانشجویان بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، پرستاری و تغذیه دانشگاه آزاد اسلامی است

http://ghods.iautmu.ac.ir
آدرس : شهرک قدس، فاز 6،  انتهای بلوار ایوانک غربی
          تلفن : 88078388